Ledige stillinger

Kirken i Bergen søker sin fremtidige Kirkeverge

Kirken i Bergen søker sin fremtidige Kirkeverge

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har en visjon om å «speile Guds himmel i jordnært liv». Kirken i Bergen er en viktig ressurs for å skape gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur.

BKF er et selvstendig offentlig organ som skal ivareta økonomiske og administrative oppgaver på vegne av soknene. Organet skal utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i Bergen kommune, samt fremme samarbeid mellom de ulike menighetsrådene og ivareta deres interesser ovenfor kommunen.  

Les meir..
29. april 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Bergen kirkelige fellesråd Powered by Agrando